YAPIM SISTEMI

Tünel Kalıp Sistemi

Tünel Kalıp Sistemi, müteahhitin günlük bir döngü içerisinde duvar ve kalıpları dökmesine izin veren bir kalıp sistemidir. Fabrika hızını, kalitesini ve doğruluğunu inşaat alanının esnekliği ve ekonomisiyle birleştirdiğinden modern bir inşaat yöntemi olarak kabul edilir. Bu tarz yapılarda temellerin yapım ve kalıp güçlüklerinden dolayı inşası kolay olan ve yükü temele düzgün bir şekilde dağıtan kirişsiz radye temel tercih kullanılır. 

Sistem, çok çeşitli uygulamalarda kullanıma yarayan verimli bir yük taşıyıcı inşa edilmesine olanak sağlar. Konut blokları, oteller, öğrenci yurtları, kışla ve hapishaneler gibi benzer ve ardışık hücresel yapılara uygun projelerde özellikle etkilidir.

Avantajları

1. İşçilik

Kalıp, her proje için özel olarak tasarlanır. Sistemin tekrarlayan doğası ve prefabrik formların kullanımı, tüm inşaat sürecini basitleştirerek pürüzsüz ve hızlı bir çalışma sağlar. Bu nedenle tünel kalıp yapımında yapılar büyümesine ragmen çok sayıda işçiye olan ihtiyaç düşüktür. Duvarlar ve döşemeler için pürüzsüz yüzeyler elde edilir. Böylece son kat boya ve kağıt hazırlığı için gereken işçilik, temizlik ihtiyacı ve maliyetten tasarruf edilebilir. Hızlı bir şekilde duvar kağıdı ile kaplanabilir.

2. Maliyet

Ağır malzeme ve makinelere nispeten yüksek miktarda yapılan ilk yatırım maliyetine rağmen uzun ömürlü kullanım ve tekrar eden üretim süreçleri nedeniyle verim çok yüksek olduğundan tasarruf/amorti oranı çok yüksektir. Çok katlı projelerde kullanım oranı ve ihtiyacı yüksek olduğundan kullanım alanı günümüzde artmaktadır. İnşaat hızı diğer kalıp sistemlerinden çok daha yüksek olduğundan projelerin süratle tamamlanmasını sağlar. Üretim aşamasında hazır üretim malzemeleri sayesinde işçilik maliyetini en aza indirir. Bu faktörlerden ötürü tünel kalıp sistemi verimli bir seçenek olarak karşımızı çıkmaktadır. Son yıllarda yükselen inşaat hammadde maliyetlerinin de etkisiyle tünel beton m2 maliyeti 70 Tl yi aşmaktadır.

3. Kalite

Tünel kalıp sistemi ile üretim hızı artırılmasına rağmen kalite düşmemiş aksine artırılmıştır. Kalıbın hassas ölçüleri sayesinde minimum hazırlık süresi ile doğrudan dekore edilebilen pürüzsüz, yüksek kaliteli yüzeyde duvarlar ve plakalar oluşturulabilmektedir. Uygulama takibi, denetleme ve kalite kontrol süreçlerini kısaltır. Böylece ilave maliyet tasarrufu sağlar ve üretim sürecini hızlandırır.

4. Dizayn

Tünel formu kullanılarak inşa edilen büyük kalıplar, binanın tasarımında ve yerleşiminde olağanüstü esneklik ve yapının son halinin belirlenmesinde yüksek derecede serbestlik sağlar.

5. İş güvenliği

Tünel kalıp formunda birbirleriyle entegre olan iş platformları ve yan koruma sistemleri bulunur. Ayrıca, sade ve tekrarlayan iş süreçleri sayesinde inşa süreci öngörülebilir olduğundan sürpriz olasılığı nispeten düşüktür. Tünel kalıplarını taşırken minimum alet ve ekipman gereksinimi, kaza riskini daha da düşürür.

6. Depreme dayanıklılığı

Tünel Kalıp sistemleri, binaların tek parça yapı olarak inşasını sağladığından deprem bölgeleri için elverişli bir taşıyıcı sistem olarak kabul edilmektedir. Depremde meydana gelen dikey/yatay kuvvetlerin tamamının betonarme perdelerle taşınması, binaların yatay sertliğinin çerçeve sistemlere göre çok büyük olmasını sağlar. Bu da tünel beton sistemlerinin deprem güvenliğinin yüksek olduğunu gösterir. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi bu yapılarda kullanılan radye temel deprem esnasında yapıyla birlikte hareket ederek yapıda hasar oluşmasını önemli ölçüde engellediği kabul edilmektedir. 

7. Süreklilik

İnşaat alanında kalıpların yerinde dökümü ve hazır beton malzemelerinin mevcudiyeti nakliye maliyetini azaltır.
Binaların tekrarlanan yapısı sayesinde inşaatın zamanında tamamlanması ve sıfıra yakın fire, maliyet tasarrufu ve güvenlik avantajlarıyla birlikte daha düzenli ve hızlı bir üretim süreci sağlar.
Betonun termal kütlesi, doğru yalıtım malzemelerinin kullanımı ile birleştiğinde ısınma/soğutma maliyetlerini en aza indirir.