CEMİL COŞKUN BUDAK KİMDİR?

1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuş, ardından 1987 yılında aynı fakültede yapı bilgisi kürsüsünde “Yapım Yönetim Ekonomisi ve Maliyet Planlaması” alanında yüksek lisans yapmıştır. 1990-1993 yılları arasında aynı alanda maliyet planlaması alanında doktorasını devam ettirirken, e-belediye yönetimi üzerine yürüttüğü çalışmaları  “Nasıl Bir Belediye Yönetimi” adlı kitapçıkta toplamıştır. Doktora çalışmaları süresince; ekolojik planlama, şehircilikte meteorolojik verilerin kullanılması, ekolojik bina tasarım modelleri, bina enerji performansı simülasyon modelleri konusunda araştırma çalışmalarını yürütmüştür. 1986 yılından bu yana Budak Mimarlık İnşaat Şirketinde inşaat ve proje çalışmalarında tasarımcı ve proje yöneticisi olarak çalışmıştır. 2008 yılından günümüze Akademya Ekolojik Mimarlık Şirketinde ekolojik mimarlık ve kent planlaması çalışmalarını sürdürmektedir. 1993 yılından bugüne sahibi olduğu medya şirketi Zeytin Radyo TV, Radyo Z gibi firmaların genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Birçok dernekte yöneticilik yapmış olan Budak, halen Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Ekolojik Planlama Derneği ve İstanbul Konseyi Derneği Başkanlığını, Zeytinburnu İnsan Hakları Kurulu Yönetim Kurulu üyeliğini ve 2018 yılından itibaren WALD Mütevelli Heyet Üyeliği görevini sürdürmektedir.